KÅ-Spedition AB - Startsida
Åkeri
Spedition
Termotransporter
Miljö / Kvalitet
Våra bilar

Miljö / Kvalitet

Miljöpolicy

Företag i transportbranschen är och kommer även i framtiden att bidra till en negativ påverkan av vår miljö.
Alla i vår verksamhet måste känna sig delaktiga till att positivt bidra till en minskning av vår miljöpåverkan.

 

Företagets tankar om en bättre miljö skall ske genom:

  • att minimera tomkörningar
  • att minimera energiförbrukning genom ständig uppföljning av drivmedelsåtgång
  • att minimera utsläpp av avgaser och partiklar från fordonen genom att använda nya fordon med Euro-4 och Euro-5 motorer
    samt bränsle av absolut högsta kvalitet
  • att vid service och underhåll anlita märkesverkstäder med certifierad verksamhet

Kvalitetspolicy

I vår verksamhet är kvalitet ett centralt begrepp.

Vi har hela tiden en strävan att gemensamt utvecklas med våra kunder och nå lite längre än "rätt från början" och "just in time".
För att nå detta bygger våra kundrelationer på ömsesidig förståelse och samverkan.

 

De viktigaste kvalitetsfrågorna för vår verksamhet är:

  • att ständigt söka efter förbättringar som minimerar evt kvalitetsbrister
  • att utföra våra tjänster ett "snäpp" över våra kunders krav
  • att utföra våra tjänster till konkurrensmässiga priser


Vi vill med andra ord ge våra kunder ett mervärde och utföra våra logistiktjänster till rätt och hög kvalitet.

Arbetsmiljöpolicy

Alla anställda i KÅ skall arbeta för och vara delaktiga i det dagliga arbetsmiljöarbetet som gör att alla medarbetare skall trivas.

Detta är viktigt och skapar en såväl fysisk som psykiskt sund arbetsmiljö för alla anställda där sjukfrånvaro, arbetsplatsolyckor och arbetsbetingade förslit-ningsskador minimeras.[ Tillbaka ]

KÅ-Spedition AB | Box 1112 | 262 22 ÄNGELHOLM | Tel: +46 431-25400 | Fax: +46 431-25401